Saturday, November 1, 2008

DL Dinner--> d scenes of AKDV's


Ku cilok dari XAEM..kekekeke..

2 comments

hahaha..xmo bayau..aku mau percoma..mama sazi kan dah bg duit semalam..xmo lanje aku mekdi ke..kueh pau yg kat cafe ke..huhuhu..