Thursday, November 22, 2012

Jawatan Kosong Pensyarah Di Akademi Al Baghdadi Disember 2012

Tags


Akademi Al Baghdadi dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut.

Jawatan : Pensyarah Sambilan ( 7 kekosongan )

Kelayakan
  • Kelulusan minimum Ijazah Sarjana Muda dalam bidang al-Quran dari universiti-universiti
  • tempatan dan luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan kecuali dinyatakan keperluan kelulusan lain; dan
  • Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan; dan
  • Berpengalaman di dalam pengajaran dan pembelajaran akan diberi keutamaan.
  • Syarat- syarat umum di atas adalah diperlukan mengikut bidang kecuali ia dinyatakan secara spesifik di dalam kolum tertentu. 


Cara Memohon:

1. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

2. Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan.

3. Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Permohonan Jawatan Pensyarah Sambilan yang boleh diperolehi dengan melayari laman web ini.

Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.

Sila kemukakan permohonan kepada:

PENGARAH AKADEMI AL BAGHDADI
NO. 2-86, JALAN PRIMA SG 3
TAMAN PRIMA GOMBAK,
68100 BATU CAVES, SELANGOR D. EHSAN. 

TEL : 03-6186 5616 / FAX : 03-6185 7790
WEBSITE : www.akademialbaghdadi.my

Tarikh Tutup Permohonan Pada 18 Disember 2012 (SELASA)