Friday, July 1, 2011

MENGUJI DAYA INTELEK KANAK - KANAK

Tags

sumber dari sini

MENGUJI DAYA INTELEK KANAK - KANAK .

Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir. Sejak zaman greek lagi , konsep kecerdasan otak telah dimajukan. Dalam tahun 1990 , seorang ahli psikologi perancis bernama Binet telah diminta oleh kerajaan perancis untuk mencari satu kaedah bagi mengenal pasti kanak -kanak yang layak dimasukkan ke sekolah. Melalui cara ini , kanak -kanak yang rencat akal akan dapat diasingkan daripada kanak -kanak normal supaya program pendidikan berasingkan dapat diaturkan untuk mereka.

Walaupun wujud perbezaan pendapat di kalangan pakar -pakar tentang konsep kecerdasan , hampir kesemuanya bersependapat bahawa ia merupakan potensi berfikir , menganalisa dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengguanakan daya pemikiran. Lazimnya , kebolehan intelek seseorang itu diukur melalui permerhatian ke atas tingkah laku , tahap penggunaan bahasa , kemahiran kendiri dan kemahiran sosialnya. Tetapi , kebolehan seseorang itu tidak semestinya menggambarkan keupayaan sebenarnya.

Umpamanya , seseorang itu mungkin masih tidak boleh membaca ketika berusia lima tahun kerana tidak mendapat bimbingan dan pendedahan kepada alam bacaan yang sewajarnya. Tetapi , jika dia diberi latihan yang secukupnya , dia pasti akan dapat menguasai kemahiran membaca. Setelah itu, dia akan cepat maju serta dapat memaham i konsep -konsep dan menyelesaikan masalah -masalah.

Ada dua konsep yang perlu difahami , iaitu keupayaan intelek dan pertasi intelek. Keupayaan intelek seseorang itu ditentukan oleh faktor baka. Prsetasi intelek pula boleh dinilai melalui ujian -ujian intelek yang sesuai . Prestasi intelek seseorang itu boleh dipertingkatkan melalui latihan , pengalaman serta motivasi yang kuat untuk berjaya.

Berbagai -bagai kaedah ujian telah dicipta untuk membolehkan pakar -pakar menguji tahap intelek kanak -kanak. Weschler Intellignce Scale for Chidlren (WISC), Weschler Intelligence Scale for Pre-School Chidlren (WISPSI), Stanford Binet dan Bayley Scale adalah beberapa kaedah yang digunakan untuk menguji intelek. Walau bagaimanapun, kaedah-kaedah ini perlu diubahsuai jika hendak digunakan di negara ini kerana ia dicipta oleh pakar-pakar diBarat dengan sekitaran yang berbeza.

Masalah menguji intelek kanak-kanak

Mencipta kaedaha ujian intelek yang seragam untuk kanak-kanak di Malaysia adalah satu tugas yang rumit kerana wujudnya perbezaan keturunan, nilai-nilai kebudyaan, sosioekonomi keluarga dan sebagainya yang pasti akan mempengaruhi pengalaman-pengalaman kanak-kanak itu. Umpamanya, seorang kanak-kanak Melayu berusia lima tahun yang tinggal di kampung akan mempunyai pengalaman dan nilai-nilai hidup yang berbeza daripada seorang kanak-kanak melayu yang sebaya yang tinggal di bandar. Jika kaedah ujian intelek menggunakan Bahasa Malaysia, Kanak-kanak Cina yang kurang memahami Bahasa Malaysia mungkin tidak akan dapat menjalani ujian ini dengan berkesan. Oleh itu, cara melakukan ujian keatasnya perlulah diubahsuai.

Dalam tahun -tahun 1960 -an , murid -murid darjah enam di malaysia telah diwajibkan menjalani satu ujian intelek yang di sediakan oleh pakar -pakar dari negara luar tidak wajar di gunakan di sini. Ini kerana kanak -kanak tempatan tidak mempunyai pendedahan dan pengalaman yang sama seperti kanak -kanak inggeris. Oleh itu , prestasi mereka dalam ujian -ujian ini mungkin lebih rendah dibandingkan dengan kanak -kanak di united kingdom. Ujian -ujian ini tidak mampu memberikan penilaian yang tepat tentang tahap intelek mereka yang sebenarnya.Kanak -kanak yang mengalami masalah kurang zat pemakanaan (malnutrition ) biasanya kelihatan , tidak bermaya , mengantuk dan tidal berminat dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Di tadika , dia tidak dapat menumpukan perhatian pada guru dan tidak berminat bermain -main serta mengikuti aktiviti -aktiviti tadika bersama -sama kanak -kanak yang lain. Dia sudah pasti tidak akan berminat dan tidak akan menumpukan perhatian pada ujian intelek yang dijalankan ke atasnya. Kebanyakan kaedah ujian intelek mepunyai dua komponen , iaitu komponen yang memerlukan kefahaman serta penggunaan bahasa dan komponen yang memerlukan supaya dia mempamerkan kebolehannya melakukan sesuatu mengikutarahan si penguji (performance test ). Dalam keadaan ini ,pastilah kanak -kanak yang mengalami masalah kurang zat makanan akan mendapat markah yang rendah. Penguji perlu mengambil kira masalah yang dialami oleh kanak-kanak ini diatasi terlebih dahulu. Selepas dia pulih dan berada dalam keadaan sihat, barulah ujian intelek diberikan.

Kanak-kanak yang tidak diberi rangsangan yan secukupnya juga tidak akan mempamerkan prestasi intelek yang tinggi. Satu kajian tentang ransangan telah dijalankan oleh pihak UKM keatas kanak-kanak diRumah Amal Tengku Budriah, Cheras, Kajian ini dijalankan selama enam bulan. Setiap kanak-kanak dalam kajian itu telah diberikan ujian intelek. Dalam tempoh itu, kanak-kanak tersebut telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama dikenakan satu program rangsangan sementara kempulan yang kedua tidak. Selepas enam bulan, semua kanak-kanak dalam kajian itu telah diberikan ujian intelek sekali lagi dan didapati kanak-kanak dalam kumpulan pertama telah mencapai peningkatan dari segi perkembangan bahasa, kemahiran kendiri dan interaksi sosial. Kajian-kajian yang telah dijalankan diserata dunia juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai persekitaran yang serba kekurangan akan menunjukkan prestasi yang lebih tinggi setelah mereka mengikuti program ransangan.

Kanak-kanak yang tidak menunjukkan motivasi dalam menjalani ujian intelek akan mendapt markah yang rendah. Ini mungkin kerana dia tidak senang dengan penguji, tidak faham bahasa yang digunakan oleh penguji atau beras takut sewaktu menjalani ujian. Penguji perlulah mewujudkan suasana yang paling baik yang akan membolehkan kanak-kanak itu menunjukkan kebolehannya tanpa menyimpan sebarang perasaan negatif yang boleh menggaggu pemikirannya sehingga menyebabkan dia tidak dapat menjalani ujian-ujian yang diberi dengan baik. Adakalanya, penguji tidak mendapat kerjasama daripada kanak-kanak. Ini disebabkan oleh pelbagai perkara seperti gagguan emosi akibat perceraian ibu bapanya atau kematian seseorang yang di sayanginya.Jika fikirannya terganggu, dia tidak akan dapat menjalani ujian intelek dengan baik dan akan mendapat markah yang lebih rendah dari apa yang mampu dicapainya.

Dari semasa kesemasa, pakar kanak-kanak menemui pelbagai kes terencat akal yang berpunca daripada berbagai-bagai sebab. Dalam melakukan penilaian, doktor kanak-kanak akan cuba mencari punca-punca yang mungkin boleh dirawat. Jika kanak-kanak itu mengalami rencat akal yang berpunca daripada kekurangan hormon tiroksina (thyroxine), dia akan diberikan bekalan ubat ini seumur hidup.

Satu keadaan yang dinamakan phenylketonuria boleh menyebabkan kerosakan otak. Dalam kes ini, kanak-kanak yang terlibat tidak serasi degan bahan fenilalanina dan dia akan diberikan diet yang khusus tanpa bahan amino asid fenilalanina supaya pertumbuhan otaknya dapat berkembang dengan optimun.

Rencat akal pada kanak-kanak mungkin boleh disebabkanoleh kerosakan otak akibat kelemasan (asphyxia) sewaktu dilahirkan, infeksi otak seperti meningitis, sindrom down dan sebagainya. Walau apapun puncanya, doktor yang merawat kanak-kanak itu perlu membuat penilaian tentang tahap inteleknya supaya dia dapat menentukan sama ada kanak-kanak itu boleh mengikuti pendidikan disekolah biasa atau kelas pemulihan atau memerlukan pendidikan khas.

Untuk mengetahui yahap intelek seseorang kanak-kanak dengan sempurna munhkin memerlukan masa yang panjang. Adakalanya, seorang doktor memerlukan beberapa rawatan susulan sebelum dia dapat menentukan tahap intelek seseorang kanak-kank itu. Laporan ibu bapa tentang tingkah laku, kebolehan, kemahiran komunikasi dan sosialissi si anak serta laporan guru tentang kelemahan dan kebolehannya dalam kelas akan membantu pakar kanak-kanak membuat penilaian.

Seorang doktor yang arif dalam bidang developmental paediatrics dengan mudah boleh mengenal pasti masalah intelek yang dihadapi oleh seseorang kanak-kanak. Degan menilai prestasi kanak-kanak itu dari segi manipulasi halus tangan (eye-hand) manipulation), kefahaman dan penggunaan bahasa, kemahiran kendiri, kemahiran sosial dan kadar perolehan kemahiran baru (tare of acquisition of new skills), doktor akan dapat mengukur denagn tepat prestasi intelek seseorang kanak-kanak itu.

Masalah yang wujud dinegara-negara membangun seperti Malaysia ialah kekurangan ahli psikologi untuk menjalankan ujian-ujian intelek. Di negara-negara maju, ahli psikologi akan membantu doktor memberikan maklumat tentang tahap intelek seseorang kanak-kanak itu. Di negara-negara membangun, pakar kanak-kanak tidak ramai dan mereka pula perlu menumpukan perhatian terhadap rawatan penyakit. Kebanyakannya tidak mempunyai masa atau latihan yang khusus bagi membolehkan mereka menilai perkembangan atau daya intelek seseorang kanak-kanak itu degan memuaskan. Menyedari hakikat ini, pakar-pakar antarabangsa yang menghadiri mesyuarat ketiga bengkel Bishop Beckers di Nairobi, Kenya dalam tahun 1982 telah merumuskan bahawa ujian intelek (IQ test) degan menggunakan kaedah-kaedah yang dicipta di negara-negara Barat tidak sesuai digunakan di negara-negara membangun. Cara pernilaian yang lebih sesuai ialah manipilasi halus tangan, kemahiran komunokasi, kemahiran sosial dan kendiri serta kecekapan mempelajari sesuatu kemahiran yang diajarkan.

Menguji daya intelek kanak-kanak cacat

Kanak -kanak pekak , buta yang cacat anggota tidak semestinya terencat akal. Cara menilai daya intelek kanak -kanak dalam golongan ini berlainan daripada cara yang digunakan ke atas kanak -kanak normal. Ahli psikologi di negara -negara maju telah mencipta ujian -ujian intelek yang sesuai bagi kanak -kanak cacat tetapi masalah yang sama juga timbul ia tidak sesuaidigunakan di negara ini.

Kanak -kanak pekak yang cerdik boleh memahami bahasa isyarat dan boleh menangkap maksud melalui pembacaan bibir (lip -reading ). Kita ambil contoh kanak -kanak pekak yang berusia 2 tahun yang tidak boleh bercakap dengan fasih. Jika dia disuruh menunjukkan di mana hidung , mata mulut atau telinganya , diakan dapat mengikuti arahan -arahan itu dengan memuaskan. Ini menunjukkan bahawa dia memahami makna perkataan -perkataan yang diginakan oleh penguji. Secara tidak langsung , kita boleh mengagak terhadap inteleknya.

Kanak -kanak pekak tetapi cerdik yang berusia tiga tahun sudah boleh meniru lukisan bentuk bulatan. Kanak -kanak spastik berusia tiga tahun yang tidak boleh menggerakkan tangan seperti kanak -kanak biasa tidak akan berupaya meniru lukisan bulatan tetapi kecerdasan otaknya dapat ditentukan dengan menilai tahap kefahaman bahasanya. Pakar yang arif dalam ujian intelek seseorang kanak -kanak cacat akan dapat menentukan tahap intelek kanak -kanak itu.

Untuk membuat penilaian yang memuaskan terhadap daya intelek kanak -kanak , penguji perlu memiliki kemahiran dan pengalaman yang sewajarnya. Beliau perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang perkembangan kanak -kanak. Beliau perlu memahami dan mengenal pasti ciri -ciri yang ditunjukkan oleh kanak -kanak dari peringkat bayi hingga remaja. Beliau juga perlu tahu cara mengubahsuai kaedah -kaedah yang digunakan apabila berhadapan dengan masalah -masalah seperti cacat pendengaran , cacat penglihatan , cacat anggota , masalah tingkah laku seperti autisma , masalah kanak -kanak yang kurang tumpuan perhatian ( attention span deficit disorder ) dan masalah ganguan emosi.

Adakah ujian intelek (IQ test) berguna?

Ujian intelek berguna kerana ia dapat membantu pakar -pakar menentukan prestasi intelek seseorang kanak -kanak itu. Maklumat yang diperoleh akan membantu dalam perancangan program pendidikkan si anak pada masa depan. Ujian seperti ini kadang kala dapat membantu mengenal pasti masalah pembelajaran ( learning dysfunction ) yang dihadapi oleh seseorang kanak -kanak yang dianggap mempunyai tahap intelek normal. Kanak -kanak ini boleh memdapat menfaat daripada program pendidikkan khas untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapinya. Umpamanya , jika ujian intelek yang dijalankan dapat mengenal pasti masalah pengamatan (perceptual problems ) , latihan kemahiran pengamatan untuknya boleh diaturkan.

Sebagai contoh ,seorang kanak -kanak , berusia lima tahun yang mengalami masalah pengamatan mungkin sukar meniru bentuk O dan []. Kanak -kanak berusia enam tahun yang menghadapi masalah yang sama mungkin sukar membezakan huruf b daripada huruf d. Kanak -kanak ini boleh mendapat manfaat daripada program latihan khas.

Adakalanya , ibu bapa memohon dijalankan ujian intelek ke atas anak mereka untuk mengetahui sama ada dia pintar atau tidak. Dalam konteks ini , ibu bapa haruslah memahami bahawa ujian intelek juga mempunyai banyak kelemahan. Markah yang tinggi biasanya menunjukan daya pemikiran yang bagus dan markah yang terlalu rendah pula biasanya menunjukan daya pemikiran yang lemah. Tetapi , ujian intelek sering tidak mengambil kira daya kreatif dan bakat seseorang kanak -kanak itu. Umpamanya , seorang kanak -kanak yang pandai melukis , menyanyi atau bermain alat muzik mungkin tidak dapat dikenal pasti bakatnya melalui ujian intelek biasa. Ini boleh berlaku jika ujian intelek seperti weschler test digunakan.

Ujian -ujian yang boleh mengenal pasti kanak -kanak yang berdaya kreatif tinggi lebih sesuai digunakan. Para penguji bertanggungjawab menjelaskan kepada ibu bapa makna markah -markah yang diperolehi jika mereka menggunakan sesuatu kaedah ujian intelek.

Seorang kanak -kanak yang mempunyai Iq tinggi tidak semestinya akan mencapai kejayaan dalam kerjaya masa depannya. Pelbagai faktor seperti motivasi, peluang -peluang latihan dalam sesuatu pengkhususan dan pengalaman-pengalaman yang didapatinya dari semasa ke semasa akan mempengaruhi pencapaian masa depannya.Albert Einstein dikatakan lembab oleh guru -gurunya tetapi jelas persepsi mereka salah kerana Einstein kemudiannya muncul sebagai seorang ahli sains yang terulung di dunia. Jika tidak digunakan dengan bijak , ujian intelek bukan sahaja boleh memberikan gambaran yang tidak tepat tentang tahap intelek seseorang kanak -kanak , malahan boleh mengelirukan pihak ibu bapa juga.

Kesimpulannya , ujian intelek tidak semestinya memberikan semua maklumat tentang keupayaan intelek seseorang individu kerana tidak mungkin kesemua fungsi inteleknya dapat dinilai sepenuhnya. Seseorang individu boleh mencapai keunggulan dalam sesuatu bidang jika dia mempunyai minat yang kuat serta mendapat galakan , bimbingan , tunjuk ajar yang betul dan peluang -peluang yang sewajarnya. Ujian intelek hanya memberi gambaran tentang kebolehan seseorang pada masa ujian itu dilaksanakan. Sesiapa pun tidak boleh mengetahui dengan pasti masa depan orang lain - sama ada orang itu akan mencapai kejayaan dalam hidupnya atau sebaliknya.