Wednesday, August 1, 2012

Jawatan Kosong Di SME Corp

Tags

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) yang bertindak sebagai Agensi Penyelaras Pusat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memerlukan anda yang berkelayakan, komited dan berwawasan untuk berkhidmat di SME Corp. Malaysia bagi membangun dan melaksanakan polisi, strategi dan program pembangunan PKS di Malaysia meliputi semua sektor ekonomi.


1. PENOLONG PENGURUS, GRED 8 


Permohonan hendaklah menggunakan Borang Perjawatan SME Corp. Malaysia yang boleh didapati daripada Ibu Pejabat, Pejabat Negeri  ATAU boleh dimuat turun dari laman web   SME Corp. Malaysia  di http://www.smecorp.gov.myBorang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan  di sudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON dan hendaklah dihantar kepada :KETUA EKSEKUTIF     

PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA 

(SME CORP. MALAYSIA)

Level 6, SME 1, Blok B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
(u/p : Unit Perancangan Organisasi dan Modal Insan)Tarikh tutup permohonan : 14 Ogos 2012