Sunday, August 18, 2013

Jawatan Kosong Di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)

Tags

Jawatan Kosong Di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)


Warganegara Malaysia yang berkelayakan mengisi jawatan-jawatan di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) seperti berikut:

1. Tenaga Pengajar
- Gred 41 (12 kekosongan)
- Gred 29 (12 kekosongan)

Kelayakan Akademik Dan Kemahiran

a. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia;

b. Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah bagi Gred 41 dan Diploma bagi Gred 29 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

c. Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang-bidang yang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

d. Mempunyai Sijil VTO I-031-3 atau TM001 (Pedagogi CIAST) dan sijil induksi PP/PPD; dan

e. Pengalaman mengajar dalam bidang kemahiran berkaitan dan mengurus latihan kemahiran sekurang-kurangnya 5 tahun

Pemohon adalah perlu mengisi borang permohonan seperti yang dilampirkan di bawah.
Borang dan lampiran-lampiran yang telah disusun dan dikepilkan hendaklah dihantar ke alamat:

PENGARAH
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
PETI SURAT 7012, JALAN PETANI 19/1, SEKSYEN 19,
40900 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN