Sunday, August 18, 2013

Jawatan Kosong Kementerian Pendidikan Ogos 2013

Tags

Jawatan Kosong Kementerian Pendidikan Ogos 2013


Iklan Kekosongan Jawatan Kaunselor/Pegawai Kaunseling Gred 48, 44, 41 (Terbuka)
Di Bahagian Psikologi & Kaunseling, Jabatan Pendidikan Negeri, Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia

1. Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling
2. Ketua Unit Kaunseling
3. Pegawai Kaunseling
4. Kaunselor

Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang BPsK/001/02 yang boleh didapati di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia www.moe.gov.my atau www.moe.gov.my/bpsk

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32cm x 22cm ke alamat berikut:
Setiausaha Bahagian
Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Kementerian Pendidikan Malaysia
Blok B, Jalan P8C-1, Presint 8
62250 PUTRAJAYA
(u.p.: UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN)

Tarikh tutup 30 Ogos 2013