Sunday, August 18, 2013

Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji Ogos 2013

TagsSeiring dengan visi dan misi TH, permohonan adalah dibuka kepada warganegara Malaysia yang beragama Islam dan berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut:-

 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

1. EKSEKUTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN, (SPP3) (KONTRAK)

i. Mempunyai Diploma atau Ijazah dalam bidang Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran dari Universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN

ii. Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan;

iii. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya dua (2) tahun di dalam membuat anggaran kos, penyediaan dokumen tender dan pengurusan kontrak;

iv. Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik dalam pertuturan dan penulisan;

v. Mempunyai interpersonal yang cemerlang, proaktif, berdisiplin dan motivasi tinggi dalam meningkatkan prestasi kerja disamping boleh bekerja di bawah seliaan yang minimum;

vi. Berpengetahuan dan mahir dalam penggunaan aplikasi Microsoft Office.

TANGGUNGJAWAB

i. Memastikan keselamatan dan kesihatan anggota TH, orang awam dan harta benda TH sentiasa selamat dengan melaksanakan amalan pematuhan menurut AKKP 1994 di Bangunan dan pejabat TH;

ii. Bertanggungjawab dalam penerapan nilai pemahaman kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja serta amalan pematuhannya meliputi anggota TH dan pekerja kontraktor; 

iii. Bertanggungjawab memberi nasihat mengenai langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja serta membantu menyelaras program keselamatan dan kesihatan pekerja;  

iv. Bertanggungjawab memeriksa tempat kerja dan mengambil bahagian di dalam pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak majikan;

v. Bertanggungjawab menyiasat kemalangan serius, kejadian merbahaya dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan;

vi. Membantu di dalam penyiasatan kemalangan, memeriksa laporan dan pelaksanaan pencegahan risiko;

vii. Menyimpan statistik kemalangan, penyakit dan kejadian merbahaya di tempat kerja;

viii. Bertindak sebagai setiausaha dalam jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerja.

PERMOHONAN

Pemohon-pemohon yang berminat boleh menghantar `resume’ beserta Sijil-Sijil Akademik Dan Sijil-Sijil Lain yang berkaitan dan sekeping gambar terkini berukuran pasport serta menulis nama jawatan yang di pohon pada `resume’ dan sampul surat selewatnya-lewatnya sebelum atau pada hari Rabu, 28 Ogos 2013, jam 5.00 petang ke:-

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Lantai 27, Bangunan Ibu Pejabat TH
201, Jalan Tun Razak
Peti Surat 11025
50400 KUALA LUMPUR

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 OGOS 2013