Tuesday, September 18, 2012

Jawatan Kosong DI SME Corp September 2012

Tags

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) yang bertindak sebagai Agensi Penyelaras Pusat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memerlukan anda yang berkelayakan, komited dan berwawasan untuk berkhidmat di SME Corp. Malaysia bagi membangun dan melaksanakan polisi, strategi dan program pembangunan PKS di Malaysia meliputi semua sektor ekonomi

1. Pengurus Kanan, Gred 6 (Gred setara E48)
 

Permohonan hendaklah menggunakan Borang Perjawatan SME Corp. Malaysia
yang boleh didapati daripada Ibu Pejabat, Pejabat Negeri ATAU boleh
dimuat turun dari laman web SME Corp. Malaysia di
http://www.smecorp.gov.my

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam
sampul surat dan di sudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA
JAWATAN YANG DIPOHON dan hendaklah dihantar kepada :-

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA
(SME CORP. MALAYSIA)
Level 6, SME 1, Blok B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
(u/p : Unit Perancangan Organisasi dan Modal Insan

Tarikh tutup permohonan : 28 SEPTEMBER 2012

Maklumat lanjut jawatan dan borang permohonan sila klik sini