Thursday, July 26, 2012

Jawatan Kosong Di Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS)

Tags

PKNNS mempelawa Warganegara Malaysia yang dinamik, kreatif, inovatif dan berkelayakan untuk mengisi jawatan -jawatan berikut :1 PEMBANTU AM PEJABAT
2 PEKERJA AWAM
3 PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan latar diri (resume) yang mengandungi perkara -perkara berikut :
(i) Latar belakang Pendidikan
(ii) Pengalaman Bekerja'
(iv) Penglibatan Luar
(iii) Kemahiran
(v) Rujukan
(vi) Alamat dan Nombor Telefon terkini untuk dihubungi.
(vii) Gambar berukuran pasport

Setiap permohonan hendaklah menyertakan salinan fotostat Kad Pengenalan, Surat Beranak, Sijil Berhenti Sekolah, Sijil-sijil kelayakan akademik serta lain-lain dokumen yang berk aitan yang telah disahkan benar .

Permohonan yang lengkap hendaklah dilampirkan Surat (Cover Letter) yang memaklumkan nama jawatan yang dipohon dan dihantar kepada :

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
P.O.BOX 158, JALAN YAM TUAN,
70710 SEREMBAN. NEGERI SEMBILAN .

Tarikh tutup permohonan ada lah pada 17 Ogos 2012.