Sunday, October 7, 2012

Jawatan Kosong Di UITM Perlis Oktober 2012

Tags


Universiti Teknologi MARA (Perlis) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

1.PEMBANTU PEMULIHARAAN
2.PEMBANTU KESATRIA
3.JURUTEKNIK

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

1.    Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.
2.    Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM (Perlis) di http://www.perlis.uitm.edu.my atau boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (Perlis), Kampus Arau.
3.    Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
4.    Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.
5.    Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
6.    Tarikh tutup permohonan adalah pada
7.    Sila kemukakan permohonan kepada:  16 Oktober 2012

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS)
02600 ARAU
PERLIS
NO.TEL: (04-9882000 / 2200 / 2210)